divendres, 16 de novembre del 2012

CERÀMICA

Professora de ceràmica. Carme Malaret

La diversitat de tècniques que té aquesta disciplina fa que durant el curs treballem per nivells on es va coneixent el material, les seves possibilitats expressives i decoratives. La construcció de volums a través de cordons o plaques de fang. El pintar amb terres o esmalts i descobrir el poder del foc, fa que l'emoció aflori quan obrim la porta del forn.
CURS 2014-2015


Programació ceràmica curs 2013

Aquest curs reflexionarem , investigarem i treballarem el concepte  BLANC a partir de l’observació de quies són  els comportaments matèrics de la ceràmica contemporànies.
Aquest serà el tema que modularem al llarg del curs en tots els nivells.

Cada nivell tindrà un programa específic, amb propostes adequades tan en l’ús del material com en les propostes temàtiques.

Exposició del tractament del concepte Blanc a cada nivell:

NIVELL I.. Tema:” El Blanc com a puresa formal” 
    Material: Fang vermell, 
              Cocció: Baixa temperatura

NIVELL II..Tema:” Diàleg entre oposats”
     Material: Fang blanc, fang negre
               Cocció: Baixa temperatura

NIVELL III..Tema:”Referents naturals on el blanc és present”
      Material: Fang blanc, 
                Cocció: Baixa temperatura

NIVELL IV..Tema:” Dissenyar a partir d’un tret característic de la ceràmica contemporània”
      Material:Gres i porcellana 
      Cocció Alta temperatura

Aquest primer trimestre del curs, a ceràmica, hem treballat el concepte Extrem a partir del comportament de les argiles quan s'enfornen a temperatura per sobre del que és habitual.
El contingut del treball estava acotat per la mesura. La peça no podia fer més de 15x15x15cm. La projecció formal era lliure, cosa que ha permés una gran quantitat de propostes, podent valorar amb més diversificació les alteracions que ha provocat les cuites.Els fangs treballats han estat:
L`argila vermella, l'argila negra i l'argila blanca. També i de manera opcional l'argila calcàrea

La temperatura de sobrecocció ha estat de 1140º pel fang ferroginós, de 1105º pel de manganés i de 1180º pel fang blanc.
El foc ha provocat una vitificació i en algunes ocasions deformacions que s'incorporen a la proposta inicial.
A ceràmica ens estem documentant per fer unes bones propostes. Estem començant a construir peces amb caracteristiques pròpies de la ceràmica contemporània com és la repetició modular.

Comencem un nou trimestre i l'alumnat busca estrategies per aconseguir les formes que ha dissenyat.


El colze potser el motlle perfecte de petites concavitats que amb la seva disposició de malla construeixen el volum.Embastides de fustes per aguantar l'equilibri d'unes peces modulars.


El fang que s'utilitza en aquests treballs és el gres. Argila que és cou a 1250º.

En aquesta temperatura la posibilitat de deformació és molt gran!!


Anirem seguint el procés.

L'alumnat de ceràmica comença a acabar les seves propostes.
La esfera està esmaltada i a punt de posar-la al forn.
La màgia es produeix quan el foc activa la transformació dels minerals per vestir la forma modelada.


L'alumna s'ajuda d' una eina per adiccionar el fang i crear relleus que permeten anar definint la idea inicial.
                                                                                               

1.- Buscar informació visual. En els diferents cursos s’ha facilitat informació dels temes que
s’han tractat. A la classe també poden trobar imatges que poden ajudar i a la biblioteca, en
un lloc preferent de consulta, en el primer trimestre del curs, posen llibres especialitzats en
ceràmica.

2.- Reciclar la informació. Després de documentar-se s’han de començar a dibuixar les primeres idees que van apareixent. És a través del dibuix que es posa ordre. Dels diferents

esbossos que van sortint, hem de seleccionar els que més ens agraden i escollir un per
dur-lo a terme.
3.- Construir. En el Nivell I i en el Nivell II el fang que treballem és l’argila vermella; en el Nivell
III, l’argila blanca; i en el grup de perfeccionament el gres i el refractari.


Passos a seguir per construir:

1. Escollir la tècnica de manipulació del fang més adient per al disseny escollit.
2. Utilitzar les eines més adequades segons l’estadi d’humitat del fang. Si el fang és molt tou
es treballarà amb les mans. Per unir els diferents trossos de fang es farà amb pals de fusta.
Per mantenir la forma correcta, amb la mitja lluna. Per polir les imperfeccions, la serreta i,
finalment, quan la peça està acabada i seca, hi passarem el paper de vidre i l’esponja humida.
3. Decorar. En aquest apartat s’han utilitzat diferents tècniques segons el Nivell.

4. Nivell I. La decoració és una part molt important en la resolució de la peça. Es pot esgrafiar,

addicionar fang per modelar la superfície, gratar amb elements punxants per texturar. El color
s’obté mitjançant terres acolorides amb òxids minerals i després amb un vernís transparent.

Nivell II. La peça s’engalba amb una terra blanca i posteriorment s’introdueix el color amb

vernissos acolorits amb òxids minerals.
Nivell III. Prèviament bescuitada la peça, s’aplica un esmalt elaborat per l’alumne/a i que
respongui a la qualitat que es buscava, per això s’han hagut de fer mostres per assegurar-ne
el resultat.
Perfeccionament. Treballar amb alta temperatura fet que comporta utilitzar gres, refractaris
i esmalts d’alta temperatura.

5. Cocció. A 1010º, 1070º, 1200º 1260º segons el fang.


1 comentari: