dimarts, 9 de maig del 2023

 

MONOGRÀFICSQUÈ SÓN ELS CURSOS MONOGRÀFICS D’ESTIU?


A l’estiu ampliem l’oferta oferint un ampli ventall de tècniques artístiques amb cursos monogràfics d’estiu. Són cursos especialitzats en l’àrea artística a partir d’una proposta variada de diferents cursos als que s’imparteixen durant el curs escolar. Sota una orientació docent de proximitat, oferim un ampli ventall  de cursos d’art perquè puguis trobar el medi més adient per desenvolupar les teves inquietuds artístiques.

No són necessaris els coneixements previs, l’objectiu del professorat és adaptar-se al nivell de cadascú i acompanyar l’alumnat pels camins de la creació artística.

La durada és de quatre sessions de dues hores en dies segons el professorat que imparteix l’activitat.


PROPOSTES DE MONOGRÀFICS:AUDIOVISUAL

Professor: Eloi Trullàs, graduat en Comunicació Audiovisual.
Preu: 49,20€
Data: Dimecres 1, 8, 15 i 22 de març de 18:30h a 20:30h

Taller de formació pràctica on s’aprendrà el procés de creació d’una peça audiovisual amb un telèfon mòbil. Es desenvolupa, es filma i s’analitza la peça resultant.

OBJECTIUS
El plantejament del monogràfic és aprendre a explicar una història amb un format audiovisual; des de la idea inicial fins que aquest es projecta en una pantalla. Així doncs, els objectius que es persegueixen seran:

 • Donar coneixements bàsics sobre narrativa audiovisual.
 • Convertir la idea en un projecte: el guió.
 • Rodatge i muntatge de la mateixa peça audiovisual.
 • Anàlisi crític i exhibició.

ENUNCIAT
Fes els teus vídeos. De la idea a la pantalla.

CONTINGUT

Es donaran nocions bàsiques de comunicació audiovisual i es treballarà a partir de les idees dels mateixos participants en el monogràfic.

Es treballarà la imatge i el seu significat, les característiques principals dels mitjans audiovisuals, la imatge fixa i la seva capacitat expressiva, la imatge en moviment i la seva capacitat expressiva, el guió, integració del so en la imatge, producció audiovisual i multimèdia en els mitjans, mitjans de comunicació audiovisuals i anàlisi d’imatges i mitjans multimèdia.

METODOLOGIA

Serà un monogràfic teòric/pràctic on es treballaran els projectes de forma individualitzada. Els conceptes a desenvolupar seran:

 • Storyline
 • Recerca
 • Focalitzar la història: el guió
 • Personatges
 • Accions
 • Els plans
 • Filmació d’espais i accions
 • Muntatge
 • Filmació
 • Muntatge
 • Anàlisi crítica i exhibició

TEMPORALITZACIÓ PER SESSIONS
Primera sessió
Continguts teòrics.
Es donaran els coneixements bàsics per entendre els diferents recursos del llenguatge audiovisual. L’objectiu és aportar criteris teòrics als participants per aconseguir coherència en la seva narració audiovisual, en l’organització dels rodatges i l’editatge final. Es treballarà el llenguatge de la càmera: tipologia de plans, angles fotogràfics, moviments de càmera...

Segona sessió
El guió.
Es començarà a treballar les idees dels participants i se’ls donarà forma. A partir de les premisses de Robert McKee i Christopher Vogler s’escriurà un primer guió i s’elaborarà un storyboard que servirà per a la següent sessió: el rodatge.

Tercera sessió
El rodatge.
Es donaran consells pràctics abans d’anar a rodar. Tot seguit, els participants rodaran la seva peça audiovisual i tindran l’oportunitat de muntar les seves obres.

Quarta sessió
L’exhibició.
Es veuran les peces resultants dels participants i es farà un anàlisi crític de cada una d’elles amb l’objectiu de veure la feina dels altres, agafar idees i compartir coneixements.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada