dimecres, 13 de març del 2024


 


QUÈ SÓN ELS CURSOS MONOGRÀFICS D’ESTIU?

A l’estiu ampliem l’oferta oferint un ampli ventall de tècniques artístiques amb cursos monogràfics d’estiu. Són cursos especialitzats en l’àrea artística a partir d’una proposta variada de diferents cursos als que s’imparteixen durant el curs escolar. Sota una orientació docent de proximitat, oferim un ampli ventall  de cursos d’art perquè puguis trobar el medi més adient per desenvolupar les teves inquietuds artístiques.

No són necessaris els coneixements previs, l’objectiu del professorat és adaptar-se al nivell de cadascú i acompanyar l’alumnat pels camins de la creació artística.

La durada és de quatre sessions de dues hores en dies segons el professorat que imparteix l’activitat.

PROPOSTES DE MONOGRÀFICS ESTIU 2024


HISTÒRIA DE L’ART: “ART MOSSÀRAB”

Professor: XESCO RAMOSDIES: 26 I 27 de Juny i 1 i 3 de Juliol
HORARI: de 17 a 19 hores

Farem un recorregut per les esglésies preromàniques d’aquest estil a nivell arquitectònic i també dels manuscrits, destacant els famosos beatus dels ss.IX-X.

INICIACIÓ A LA CERÀMICA

Professora. Carme Malaret
Dies: 8,9,10,11 de juliol
Horaris: 18,30h a 20,30h

Tens ganes de descobrir el món ceràmic?
En aquest monogràfic coneixeràs les tècniques constructives i de decoració per a elaborar la teva peça.

MODELAT AMB PASTA DE PAPER MAXÉ

Professora: Puri Martín
DIES: 1, 3, 8 i 9 de juliol
HORARI: de 11h a 13h

Convertir retalls de paper de diari en una pasta consistent per fer un ventall de
possibilitats de creacions artístiques.
La pasta de paper proporciona l’oportunitat d’explorar i assajar diferents mètodes de
manipulació: reciclatge, modelatge i decoració.

MODELAT AMB PASTA DE PAPER MAXÉ

Professora: Puri Martín
DIES: 2, 4, 9 i 11 de juliol
HORARI: de 18h a 20h

Convertir retalls de paper de diari en una pasta consistent per fer un ventall de
possibilitats de creacions artístiques.
La pasta de paper proporciona l’oportunitat d’explorar i assajar diferents mètodes de
manipulació: reciclatge, modelatge i decoració.

INICIACIÓ AL TORN

Professora: Iona Palau Ribera
DIES: 25, 26 i 27 de juny
HORA: de17.30h a 20.30h i dia 27 de 18h a 20h.

Primer contacte amb la tècnica del torn per tal d’aprendre, aprofundir i descobrir les
seves possibilitats.
Requisits: No tenir coneixements previs de torn.

PEÇA DOBLE

Professora: Iona Palau Ribera
Dies: 1 i 2 de juliol de 17.30h a 20.30h i 3 de 18h a 20h.

Realització d'una peça en dues parts, les quals es tornegen per separat i s'uneixen mitjançant un encaix.
Requisits: Tenir coneixements de torn.

INICIACIÓ A LA AQUAREL·LA

Professor: NIL NEBOT
DIES: 1, 2, 3 i 4 de juliol 2024
HORARI: de 11.00 h a 13.00

Aprendre l’ús de la tècnica des d’una perspectiva més acadèmica en la qual els alumnes podran obtenir eines per representar de forma figurativa motius clàssics de la pintura com són el bodegó o el paisatge. Insistirem en un ús directe i fresc de la tècnica posant valor al domini de l’aigua i la pinzellada.

NATURAL SKETCHING

Professor: Nil Nebot
DIES: 1, 2, 3 i 4 de juliol 2024
HORARI: de 19 h a 21h

En aquest curs, utilitzarem les tècniques del dibuix artístic i l'aquarel·la per a apropar-nos a la il·lustració realista, també explorarem llenguatges artístics més personals. Cultivarem una mirada naturalista, observant amb atenció, i adquirint coneixements sobre la fauna i flora del parc natural de Collserola.
Una oportunitat d'apropar-se a la vida salvatge del nostre entorn a través del dibuix i l'aquarel·la, per millorar la nostra capacitat representativa i mirada creativa.

INICIACIÓ A RAKU-NU

Professora : Carme Sanroma
Dies 25 i 27 de Juny i 4 de Juliol
Horaris: de 18 a 20h
Dia 4 de Juliol de 16 a 20h

En aquet monogràfic es pretén donar a conèixer la tècnica de Raku-nu.
Les dues primeres sessions es treballarà una peça que es brunyirà i se li aplicarà terres sigilates. Es farà una primera cuita.
El tercer dia, prèvia decoració, es farà la cocció en el forn especial per a Raku.
Les peces quedaran acabades perquè se les puguin emportar l'alumnat.

GERROS AMB RESINES

Professora: Txell Mateu
DIES: 1,2,3 i 4 de Juliol
HORARI: de 18,30h a 20,30h

Farem gerros amb resines i guixos alfa. Com a encofrats o motlles utilitzarem globus i/o acetats, i obtindrem gerros blancs (quan treballem amb el guix alfa) que decorarem amb aquarel·les i altres pigments, o gerros de colors quan treballem amb resines acríliques.
El sistema o tècnica que utilitzarem per fer-los és el rotomoldeig. A nivell formal farem atenció a l'obertura per obtenir diferents resultats, a nivell cromàtic treballarem amb diferents recursos que permetran personalitzar els gerros. L'objectiu del curs es fer un tastet tant del material com de la tècnica del rotomoldeig.

INICIACIÓ AL DIBUIX: Punts de vista, formes i volums

Professor: Jordi Fandos
DIES: 26, de juny i 1, 3, 8 de juliol
HORARI: De 18,30h a 20,30h

Observar i analitzar les formes per a poder representar-les de manera senzilla i atractiva.
Ideal per a qui desitgi iniciar el camí del dibuix i/o actualitzar procediments i maneres de representar bàsiques. Guanyar confiança i certes habilitats a l'hora de dibuixar.
Conèixer eines, procediments en sec i tècniques derivades.

TRAÇ I COLOR AMB PASTEL

Professor: Jordi Fandos
DIES: 25, 27 de juliol i 2, 4 juny
HORARI: De 18,30h a 20,30h

Educar la mirada i la ma mitjançant un procediment que té gran força i intensitat cromàtica compatibles amb una suavitat i delicadesa excel·lents a la vista i el tacte.
Introducció i coneixement del procediment pastel: els tous, durs, a l'oli, a l'aigua, llapis, pastel... i les diverses tècniques més conegudes. Tècniques mixtes pels iniciats.
Realització de peces petit format sobre diferents tipus de paper.

_________________________________________


RESOLUSIÓ DEL CONCURS DE DECORACIÓ DE LA BALCONADA 2024
L'artista i il·lustradora Alba Pedrerol és la guanyadora del Concurs de Decorar la Balconada de Can Ginestar per San Jordi.


El diumenge 21 farem una classe oberta d'apunts de model masculí als jardins de Can Ginestar de 11.30 a 13h.
Podeu venir a dibuixar amb un bloc, llapis, retoladors, etc.
Us hi esperem!


GUARNIMENT DE LES BALCONADES DE LA FAÇANA DE CAN GINESTAR EN MOTIU DE LA DIADA DE SANT JORDI
Aquest concurs consisteix en decorar les balconades de la Masia de Can Ginestar en motiu de la Diada de Sant Jordi. El concurs està promogut per Gaudim Creanart amb el suport de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i té una dotació econòmica de 400€.

1-. El concurs s’entén a tots els balcons situats a la zona de la façana principal (4 balcons en total) per exhibició exterior i/o lluïment
2-. El motiu de decoració serà de temàtica lliure.
3-. L’ornamentació i muntatges s’hauran de realitzar entre el dia 15 d’abril i el 20 d’abril i s’haurà de mantenir en perfecte estat fins el desmuntatge que es farà el dia 29 d’abril del 2024. Els muntatges i desmuntatges es faran sempre dins de l’horari d’obertura de l’equipament.
4-. La decoració ha d’estar subjecte de tal manera que no pugui causar cap tipus de perill ni risc per la integritat de les persones vianants de l’espai via públic, ni de les persones usuàries de Can Ginestar. S’ha d

e permetre l’ús del balcó (obertura i tancament dels porticons).
5-. La persona muntadora ha de ser autosuficient a l’hora de muntar i desmuntar la decoració, i ha d’estar pensada perquè no malmeti la façana ni cap element dels balcons (barana, porticons, etc) .
6-. El concurs està obert a totes les persones: particulars, entitats, col·lectius, etc.

Procediment per a concursar.
Les persones que desitgin concursar han de complir els següents requisits:
- Ser major de d’edat. En el cas que la proposta la presenti un grup de persones, com a mínim una d’elles ha de ser major d’edat.
- S’haurà de presentar la proposta a Gaudim Creanart abans del 23 de març, data límit de presentació de propostes, marcada a les bases mitjançant el correu electrònic gaudimcreanart@gmail.com.
- La proposta tindrà una extensió màxima de dues pàgines i ha de contenir les següents informacions obligatòries:
-       Nom i cognoms de la persona concursant o de la persona representant del grup o col·lectiu
- Adreça postal
- Contacte: telèfon i correu electrònic
- Desenvolupament de la proposta i presentació de l’esbós. Ha d’incorporar el concepte, la metodologia emprada i els materials requerits per elaborar la proposta i els que es faran servir per a la subjecció.
- Temps estimat de producció i muntatge i desmuntatge.

No s’admeten treballs que tinguin continguts polítics partidista , xenòfobs, Lgtbfòbics o qualsevol altre aspecte que atempti contra la dignitat de les persones. En tot cas, aquests aspectes es valoraran pel Jurat.

Pel fet de presentar la sol·licitud de participació, les persones o grups concursants accepten les presents bases.

Composició i deliberació del jurat.

El jurat es composarà per un total de tres membres: Carme Malaret i Julià, i Puri Martín Rivera, codirectores de Gaudim Creanart, i un tercer/a persona externa a les Arts Plàstiques.

El jurat valorarà totes les propostes rebudes i el veredicte es motivarà i comunicarà el dia 3 d’abril  a través de correu electrònic i es farà difusió mitjançant xarxes socials així com tots els resultats. Hi haurà un únic premi dotat de 400€.

Es podran desqualificar aquelles propostes que no contemplin el guarniment dels 4 balcons o que no compleixin els criteris establerts en aquestes bases i convocatòria.

El jurat també pot declarar desert el premi si considera que no hi ha cap projecte amb prou qualitat artística.

El pagament del premi es realitzarà el mateix dia que es fa el comunicat del projecte guanyador mitjançant transferència bancària o efectiu en cas de no tenir número de conte).

Els criteris de valoració són:
El jurat valorarà amb la puntuació d’1 a 10 cada item amb un total de 30 punts els següents criteris de cada proposta.
1-. Originalitat del tractament la temàtica proposada.
2-. Creativitat i solucions artístiques aplicades.
3-. Perdurabilitat i resistència dels materials emprats.

La persona o grup guanyadora/r serà qui hagi presentat la proposta que obtingui una puntuació més alta.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document requerit suposarà l’exclusió de la proposta del concurs.

L’adjudicat ha de signar un document de compromís d’execució dintre del període establert. En cas de no desenvolupar la proposta un cop cobrat el premi, hi ha un compromís de retornar els diners.

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 04.05.2016), es posa de manifest que la informació facilitada per les persones concursants serà tractada de conformitat amb la informació continguda en el registre d’activitats de tractament. Aquestes dades seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix. Les persones concursants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les dades del fitxer mitjançant escrit a Gaudim CreanArt un cop hagi finalitzat la tramitació completa del concurs.

Les persones que desitgin concursar hauran de presentar la seva proposta a Gaudim Creanart abans de la data límit marcada a les bases mitjançant el correu electrònic gaudimcreeanart@gmail.com


ES ARTS PLÀSTIQUES PARTICIPEM A L’EXPOSICIÓ ART AL CARRER.
Mostra artística de Sant Just Desvern.
Del 31 de gener al 28 de febrer 2024 

Inauguració dimecres 31 de gener a les 20h al Centre Cívic Soledat Sans Serafini.
Carrer de Maria Montessori, 208960 Sant Just Desvern.
Les obres estaran a la venda i el total de la recaptació obtinguda per la venda serà destinada a l’entitat Sant Just Solidari.EL DIJOUS 21 DE DESEMBRE LES ARTS PLÀSTIQUES_VÀREM_FER_EL_TRADICIONAL DINAR DE NADAL A LES AULES DE CAN GINESTAR.
Dijous 21 de desembre 2023 


En aquest tradicional dinar a les aules només vàrem poder participar una trentena de persones degut a la causa de grip, la covid, o la feina, però els que hi vàrem ser, com sempre vàrem gaudir dels menjars que amb tanta cura s’elaboren per l’ocasió.
Postres, torrons, neules... tot acompanyat d’uns bons vins i cava.


Tot aquest ambient que envolta el dinar de nadal crea festa i es fan essencials per compartir experiències amb els companys de diferents disciplines, el fet de trobar-se al voltant d’una taula és un acte de relació i d’amistat.


EL DILLUNS 11 DE DESEMBRE LES ARTS PLÀSTIQUES HEM VISITAT MONS.
Dilluns 11 de desembre 2023

Ubicada a la primera planta del Mercat Municipal de Sant Just Desvern.
En Quim Déu ens ha fet una visita guiada sobre l’exposició El món RESET! objectes, art i disseny.
Un plafó d’aglomerà dialoga amb la resta d’objectes de persones d’arreu vinculades a l’art, la cultura i el territori.


LES ARTS PLÀSTIQUES VÀREM VISITAR EL MUSEU DEL DISSENY HUB BARCELONA.
Dissabte 25 de novembre 2023

Ens van fer una visita guiada de l’exposició “OBJECTES COMUNS”. Aauest anys la temàtica fil conductor en totes les disciplines és “l’objecte”.
Uns objectes comuns que són presents en el nostre dia a dia i que formen part de la nostra cultura popular, representen a la societat i esdevenen fragments de la memòria col·lectiva.


L’ ALUMNAT DE LES ARTS PLÀSTIQUES VAN PARTICIPAR FENT UNA INSTAL·LACIÓ DE SABATES VERMELLES EN RECORD A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.    
Dijous 23 de novembre 2023 
quadres de sabates vermelles pintats amb la tècnica de l’oli per aquesta instal·lació que s’ha exposat a la plaça de l’jauntament de Sant Just Desvern junt amb 53 parells de sabates dins de la plaça en representació de les dones assassinades en aquest any.
 Després en represeentació de les dones que s’han pogut lliurar, una filera de sabates camina fins les escales a on s’ha llegit el manifest en el seu record.
 

DIUMENGE 22 D’OCTUBRE PORTES OBERTES DE CAN GINESTAR.
L’ ALUMNAT DE LES ARTS PLÀSTIQUES PINTEN SABATES VERMELLES
Ressenya del mes de novembre 2023


El passat 22 d’octubre es va celebrar les portes obertes de Can Ginestar amb motiu de les festes de tardor. Des de les 11h i fins les 13.30h les aules de les Arts Plàstiques van estar obertes perquè tothom que volgués pugés a les aules per pintar de vermell les sabates recollides per a la instal·lació “sabates vermelles” contra la violència de gènere del dia 23 de novembre a la plaça de l’ajuntament.
“Sabates vermelles” és una escenificació del dol col·lectiu representat amb sabates vermelles que representen el color de la sang i el dolor per la violència masclista i la mort de milers de dones al món.
Per aquest motiu les Arts Plàstiques hem fet una crida a participar en aquesta escenificació amb l’aportació de sabates en desús.

Ha estat tot un èxit la participació de les persones que van pujar a les aules per donar un cop de mà,  aconseguint tenir 73 parells de sabates vermelles. 
volem agrair i donar les gràcies  per la vostra col·laboració. La vostra participació és fonamental i molt apreciada.


També agraïr a tothom que es va apropar i que va dibuixar de 11.30 a 13h al taller de dibuix de model femení obert a tothom als jardins de Can Ginestar.

L’ALUMNAT DE CERÀMICA I ESCULTURA VISITA  LA BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES.
Divendres 6 d’octubre del 2023


L’alumnat de ceràmica i escultura dels cursos d'arts plàstiques de Can Ginestar vam visitar la Biennal de ceràmica d'Esplugues. Una selecció de 36 artistes de més de 120 persones que s'havien presentat van ser els afortunats.
Una Biennal internacional on vam poder copsar el més nou en les tècniques ceràmiques que s'estan fent actualment.
En la imatge podem veure una peça de la Montse LLanas que el curs anterior va ser invitada a donar una xerrada de les seves investigacions i a la paret una instal·lació de la Cristina Márquez que enguany ens explicarà tècniques d'impressió ceràmica als Cursos.
INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA DE TREBALLS DE L’ALUMNAT DELS CURSOS MUNICIPALS D’ARTS PLÀSTIQUES CREANTART
Ressenya del mes d’octubre 2023

El passat 7 de setembre es va inaugurar al Celler de Can Ginestar la Mostra dels treballs dels cursos municipals d'arts plàstiques CREANTART.
Amb aquesta exposició es culmina la feina feta durant el curs 22-23. L'exhibició de més de 300 peces són la millor carta de presentació del treball rigorós que s'ha fet en totes les disciplines. Un professorat entregat i un alumnat amb ganes d'aprendre ha estat la fórmula per aconseguir l'èxit.
Cossos ha estat la temàtica proposada per aquest curs. Tot un repte que any rere any assolim amb escreix.
Cossos amb tot el seu potencial expressiu. S'ha explorat les formes sinuoses del cos i els seus contorns definits. Destacant la figura del fons i l'entorn que l'envolta.
S'ha buscat les relacions que s'estableixen entre les concavitats i convexitats dels volums .
S'ha indagat els seus interiors per copsar els buits i els plens i descobrir la sensualitat del tot i de les seves parts.
Com amb l'estudi analític i perceptiu a través dels sentits s'ha pogut arribar a l'essència de la forma.
El cromatisme de la pell i l'explosió de textures i matisos ha estat també un dels eixos investigats. Tots aquests conceptes es troben a l'exposició. En cada peça s'hi pot reconèixer algun dels trets esmentats.

També s'ha de destacar el muntatge. Encara que hi hagi un tema que unifiqui, la gran diversitat de propostes podria haver estat un maldecap a l'hora d'exposar-les, en canvi, la col·locació de cada peça ha estat pensada en el més absolut respecte, cosa que ha permès poder presentar una Mostra exquisida.
Fins al 13 d'octubre es podrà visitar en horaris d'obertura de Can Ginestar
Us animen que feu una passejada per les sales i us deixeu emportar per l'emoció de la descoberta en el gaudi de cada una de les obres.

L'exhibició de més de 300 peces són la millor carta de presentació del treball rigorós que s'ha fet en totes les discipline
Cossos ha estat la temàtica proposada per aquest curs. Tot un repte que any rere any assolim amb escreix.
Cossos amb tot el seu potencial expressiu.

S'ha explorat les formes sinuoses del cos i els seus contorns definits. Destacant la figura del fons i l'entorn que l'envolta.
S'ha buscat les relacions que s'estableixen entre les concavitats i convexitats dels volums.
S'ha indagat els seus interiors per copsar els buits i els plens i descobrir la sensualitat del tot i de les seves parts.
Com amb l'estudi analític i perceptiu a través dels sentits s'ha pogut arribar a l'essència de la forma.
El cromatisme de la pell i l'explosió de textures i matisos ha estat també un dels eixos investigats. Tots aquests conceptes es troben a l'exposició. En cada peça s'hi pot reconèixer algun dels trets esmentats.

També s'ha de destacar el muntatge. Encara que hi hagi un tema que unifiqui, la gran diversitat de propostes podria haver estat un maldecap a l'hora d'exposar-les, en canvi, la col·locació de cada peça ha estat pensada en el més absolut respecte, cosa que ha permès poder presentar una Mostra exquisida.
Fins al 13 d'octubre es podrà visitar en horaris d'obertura de Can Ginestar
Us animen que feu una passejada per les sales i us deixeu emportar per l'emoció de la descoberta en el gaudi de cada una de les obres.


MOSTRA DE TREBALLS DE L’ALUMNAT DELS CURSOS MUNICIPALS D’ARTS PLÀSTIQUES CREANTART
Del 7 de setembre al 13 d’octubre del 2023


Cossos és l’eix vertebrador d’aquesta exposició i que l’alumnat ha treballat al llarg del curs. Mirades plurals de les persones que participen i que mostren amb diversitat de tècniques plàstiques les seves creacions.

Hem explorat les formes, els contorns, les concavitats i convexitats dels volumns, els buits, els interiors, la sensualitat, el cromatisme de la pell, l’entorn que l’envolta...

Amb aquesta exposició us proposem que us deixeu portar pels sentits i que gaudiu de les més de 300 propostes que l’alumnat dels Cursos Municipals d’Arts Plàstiques Creantart han realitzat, acompanyats en el seu camí d’aprenentatge per un professorat entregat:
Iona Palau, torn
Nil Nebot, aquarel·la
Txell Mateu, alabastre
Jordi Fandos, dibuix, experiència: forma i color 
Xesco Ramos, història de l’art, art i cinema
Carme Malaret, ceràmica, escultura, torn
Puri Martín, pintura, gravat, retaulePer a poder inscriure-us a qualsevol dels cursos heu de venir presencialment a Can Ginestar, C/Carles Mercader, 17 Tel. 93 480 95 64 / 673 692 755
De dilluns a diumenge de 9 a 14.30h
De dilluns a divendres de 15.30 a 22h

Un cop iniciat el curs o el trimestre, només podrà fer-se la inscripció si hi ha vacants. Hi ha un import de matricula de 12€ per disciplina.
Els preus són trimestrals i en cap cas podran ser fraccionats. L'alumnat que no pugui assistir un dia a classe no podrà recuperar-se. Els pagaments s'han d'efectuar el primer dia del curs.

LLISTAT DE CURSOS
Alabastre 
Dilluns de 18 a 20h
Aquarel·la 
Dimecres d'11 a 13h o de 19 a 21h
Ceràmica 
Dilluns de 10 a 12h o de 16 a 18h o de 18 a 20h
Cinema i Art 
Dimecres de 17.30 a 19h
Dibuix   
Dijous de 18.15 a 20.15h
Escultura 
Dimecres de 10 a 12h o de 18 a 20h
Experiència, forma i color 
Dimarts de 18.30 a 20.30h
Gravat
 Dilluns de 18 a 20h
Història de l'art 
Dilluns de 17 a 18.30h de 18.30 a 20h
Investigació d'esmalts aplicats al torn 
Dimarts de 19.30 a 21.30h
L'art del retaule 
Dimecres de 11 a 13h o de 16 a 18h o de 18 a 20h
Pintura 
Dimarts d'11 a 13h o de 16 a 18h o de 18 a 20h
Dijous d'11 a 13h o de 16 a 18h o de 18 a 20h
Pràctiques de torn 
Dimecres de 10 a 12h o de 18.15 a 20.15h
Torn 
Dimarts de 10 a 11.30h o de 18 a 19.30h
Dijous de 17.30 a 19h o de 19 a 20.30h
Taller obert de pràctiques de ceràmica i escultura 
Dimarts de 10 a 12h o 18 a 20h
Monogràfic de cultura d' audiovisual
 Dimecres 18, 25 octubre i 8, 15 de novembre de 18 a 20h


Sopar de fi de curs de les Arts Plàstiques Creantart als jardins de Can Ginestar

Ressenya del mes de juliol 2023

El sopar de fi de curs de les Arts Plàstiques és una data que l'alumnat espera, ja que tanca un curs i els/les alumnes juntament  amb el professorat tenen ganes de celebrar-ho.
A Can Ginestar tenim un gran espai exterior molt privilegiat on poder sopar a la fresca: uns jardins i terrasses amb unes vistes magnífiques que nosaltres aprofitem gaudint de les seves postes de sol en companyia d'un bon àpat, una copa i bons amics.

Un sopar amb tot l'alumnat és la millor manera de crear  pertinença a un col·lectiu, de conèixer persones de les altres disciplines i d'altres torns de matins i tardes.
Compartim bons moments! El plat a taula i un bon vi disparen el bon humor i l'empatia,  i les ganes de gaudir de la vesprada.


Compartir sempre és millor! Al sopar d'estiu a la fresca hi ha plats cuinats que cada alumne ha preparat amb molta estima i, com cada any, estaven deliciosos i feien  goig de veure.
La nit ens va acompanyar amb una bona temperatura i amb el desig de tornar-nos a retrobar al setembre amb la Mostra dels treballs del curs 2022-23 de les Arts Plàstiques.


Art al carrer pels cursos de pintura

Ressenya del mes de juny 2023

En Lluis Tarrés, des de l’Ajuntament, es va posar  en  contacte amb la Puri Martín proposant pintar unes lones publicitàries reaprofitades de gran format. Un projecte anomenat Art al carrer per donar visibilitat als i les artistes vinculats a Sant Just i d’aquesta manera difondre la seva obra.

Des de les Arts Plàstiques ens va semblar un projecte participatiu i de proximitat molt enriquidor i engrescador i es va plantejar com un exercici grupal als sis grups de pintura. Una lona amb un disseny per a cada classe que els mateixos alumnes treballarien en grup.

Des del meu punt de vista com a professora de pintura, aquesta proposta que comporta treballar un disseny comú com a exercici, va tenir molts beneficis durant tot el procés : aprendre a pintar de forma grupal, socialitzar, comentar, riure, motivar-se a acabar un projecte grupal i apreciar el treball en conjunt. Un cop finalitzat, i com a responsable, sento satisfacció de com l’alumnat s’ha implicat en el projecte.

L’Art ens ajuda a comunicar-nos d’una manera diferent, i amb tot això segur que tothom ha  après  alguna cosa nova.

L’èxit d’aquest projecte ha estat la satisfacció de veure durant mesos les obres exposades als carrers de Sant Just, on l’alumnat ensenya, comenta i explica als seus amics i familiars les seves obres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada